3/12/16

Το αστέρι που συντρόφευε τους Μάγους"Τα Χριστούγεννα γεννοβολάνε Ιστορίες". Το ξαναέγραψα κάπου 
αλλά ας το επιβεβαιώσει το καινούριο βιβλίο μου.  Εκδόσεις Παρρησία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: